หลักสูตร YC

หลักสูตรพัฒนากลุ่มนักเรียน YC
1.  ความหมายและความสำคัญโครงการ YC
2. วัยรุ่นกับเพื่อน
3. ทักษะชีวิต
4. การให้คำปรึกษา
5. สัญญาใจ YC
6. การประสานงานเครือข่าย   
ภาระงานของ  YC
1. สามารถให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่ตนเอง และ ผู้อื่น อย่างเหมาะสม
2. สามารถหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่นในขั้นต้น
3. มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4.บันทึกรายงานผลการทำงาน
5. การประเมินผลของการทำงานสำหรับ YC
ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น YC  ที่ดีนั้น  จะต้องจิตเมตตา  รับฟัง  ช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น   มีมนุษยสัมพันธ์    มีจิตอาสา  มีทัศนคติที่ดี    และ มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษา  การแก้ไขปัญหา  และมีทักษะชีวิต   เป็นต้น

 YC ต้องมีจรรยาบรรณ 
      จรรยาบรรณของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีดังนี้
             1.เคารพในศักดิ์ศรีและส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพของเพื่อน
             2.สัมพันธภาพในการให้คำปรึกษาและข้อมูลที่ได้รับ
            3.บันทึกต่างๆในการให้คำปรึกษา รวมทั้งบันทึกจากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากแบบทดสอบเครื่องบันทึกเสียงและเอกสารอื่นๆ
             4.ควรชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ ของการให้คำปรึกษา ให้เพื่อนผู้รับคำปรึกษาทราบ
             5.ในการให้คำปรึกษาเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา ต้องหลีกเลี่ยงสภาพที่จะทำให้เพื่อนผู้ให้คำปรึกษาอยูในสภาวะขัดแย้งในใจ
             6.ยุติให้คำปรึกาเมื่อเพื่อนนักเรียนที่ปรึกาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษาได้อีกต่อไป และให้ส่งต่อไปพบผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมต่อไป
            7.หากได้รับข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น เพื่อนนักเรียนที่ปรึกษาต้องรายงานให้ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องในแนวทางที่ไม่เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลจากเพื่อนผู้ให้คำปรึกษาคนใด
Advertisements

เกี่ยวกับ kuryow

female,long hair
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s